انجمن علمی دانشجویی محیط زیست یکی از قدیمی‌ترین تشکل‌های علمی دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است. با توجه به اهمیت تاثیرگذاری نشریات بر افکار عمومی انجمن علمی دانشجویی محیط زیست از ابتدای فعالیت یکساله خود در سال 94-95 چاپ و نشر نشریه علمی تخصصی خود را با جدیت و نظم بیشتری آغاز نمود. به طوریکه طبق مقررات فصلنامه هر فصل یک شماره از این نشریه با طی کردن مراحل مختلف داوری مقالات چاپ و نشر یافت. یکی از ویژگی‌های شماره‌های جدید این نشریه استفاده از دانشجویان دکتری تخصصی گرایش‌های مختلف محیط‌زیست از دانشجویان دانشگاه‌های داخلی و خارجی بود. همچنین دریافت مقالات از دانشجویان، کارشناسان و فعالان بخش محیط زیست خارج از دانشگاه تهران و حتی از استان‌های مختلف کشور از ویژگی‌های جدید این نشریه بودند.

شماره جاری: دوره 5، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-24 

سخن سردبیر

صفحه 2-2

محمد صادق رهبانی


مروری بر آلودگی ساحلی

صفحه 7-9

سید محمدجوادعبدالله صابری


شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر مشاور گرافیست
دوره انتشار
فصلنامه

نشریات مرتبط