اخبار و اعلانات

فراخوان مقاله / نشریه بوم کره

📝 انجمن علمی دانشجویی محیط زیست دانشگاه تهران در نظر دارد ویژه نامه بعدی خود را در زمینه محیط زیست ساحلی منتشر کند.لذا بدین وسیله از تمامی دانشجویان، اساتید، پژوهشگران، فعالان و کارشناسان جهت انتشار مقالات، گزارشات و فعالیت‌های خود در زمینه‌های مختلف مرتبط با محیط زیست ساحلی دعوت به عمل می‌آید.📬 علاقمندان می‌توانند از طریق روش‌های زیر، آثار و مقالات خود را تا پایان شهریور سال 1399 با توجه به دستورالعمل پیوست شده ارسال نمایند.🆔 تلگرام: ESSUTI@📥 ایمیل: environment.ut@gmail.com🌍 محورها:🔸 نقش آموزش در مدیریت ساحل‌ها🔸 معرفی مناطق ساحلی ایران🔸 کارکرد‌های ...

مطالعه بیشتر

پنجمین شماره نشریه بوم کره منتشر شد.

نشریه دانشجویی بوم کره (ویژه نامه آموزش) توسط انجمن علمی دانشجویی محیط زیست باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران منتشر شد. در این شماره نشریه می‌توانید مطالبی چون سخن سردبیر، محیط زیست و جوامع محلی، آموزش محیط زیست و کودکان، روایتی از مدرسه طبیعت، تجربیات جهانی در آموزش محیط زیست و ... را مطالعه کنید. مدیر مسئول این نشریه بهنام رحمانی، سردبیر دانیال نیری، طراح و صفحه آرا علی بختیاری خواه هستند و در این شماره فاطمه سایر، سارا قلی پور، علی بختیاری خواه، سید محمد جواد عبدالله صابری و مریم مهدی پور همکاری داشته‌اند. همچنین عکاس این شماره مائده ماهر با همکاری ...

مطالعه بیشتر

نخستین شماره بوم کره

نخستین شماره نشریه بوم کره منتشر شد.

مطالعه بیشتر