اکوتوریسم پرنده نگری و اثرات آن در حفاظت از محیط زیست

نوع مقاله : مقاله

نویسنده

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

اگر بخواهیم هدف از توسعه طبیعت­گردی را به‌صورت ساده بیان کنیم باید گفت که در طبیعت­گردی روی دو مؤلفه توجه ویژه می‌شود؛ یکی اقتصاد جامعه محلی و میزبان و دیگری حفظ محیط‌زیست. با توجه به شرایطی که گردشگری انبوه برای محیط‌زیست و جامعه محلی به وجود می‌آورد. حساسیت در مورد این‌گونه از گردشگری نیز زیاد شده که به گفته کارشناسان گردشگری نیز این موارد نیاز هستند؛ چراکه زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و حتی مدیریت محلی را تحت تأثیر قرار داده و مشکلات زیست‌محیطی نیز ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، طبیعت‌گردی و پرنده‌نگری به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های طبیعت­گردی راهی برای اصلاح گردشگری انبوه معرفی می‌شود؛ راهکاری که هم به بهره‌گیری اقتصادی مردم محلی از بوم یک منطقه می‌انجامد و هم از آن‌ها نگهبانانی برای این بوم می‌سازد.

ضیایی، محمود و ترابیان، پونه، ) 1389 (، سنجش سطح قابل قبول اثرات منفی اجتماعی گردشگران بر جوامع محلی در
ایران مورد مطالعه سکونتگاه های روستایی حوزه تالاب پریشان، فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، سال هشتم، شماره
27 ، صفحات 205 - 225 .
محمدی، سعید.، زابلی، محمد و مصطفوی، مهدی، ) 1387 (، توجه ویزه به تالابها و گردشگری، اولین کنفرانس بین المللی
بحران آب، دانشگاه زابل.
Steven, R., Pickering, C. and Castley, J.G., 2011. A review of the impacts of nature based recreation on
birds. Journal of environmental management, 92(10), pp.2287-2294.
Steven, R. and Castley, J.G., 2013. Tourism as a threat to critically endangered and endangered birds:
global patterns and trends in conservation hotspots. Biodiversity and conservation, 22(4), pp.1063-1082.
Sekercioglu, C.H., 2002. Impacts of birdwatching on human and avian communities. Environmental
conservation, 29(3), pp.282-289.