دریافت تندیس برند محبوب اینترنت و ارتباطات شرکت مخابرات ایران CSR نقطه عطفی در کارنامه

نوع مقاله : یادداشت

نویسنده

دبیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران