درک و نگرش دانش آموزان روستایی و شهری نسبت به خرسهای قهوه‌ای در ترکیه

نوع مقاله : مقاله

نویسنده

دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

مطالعات حفاظت از حیات وحش با هدف حفظ یا بهبود وضعیت گونه‌های گوشتخوار بزرگ تهدید شده، اخیرا به طور فزاینده‌ای جنبه‌های اجتماعی حفاظت از حیات وحش را مورد توجه قرار می‌دهند. یک قسمت کلیدی مطالعه تحمل و نگرش مردم محلی به حیات وحش است، زیرا نگرش منفی در کسانی که با یک حیوان خطرناک یا مضر مواجه شده‌اند و یا تجربه‌های متفاوتی از تعارض انسان و حیوانات وحشی را دارند می‌تواند منجر به رفتارهای ضد حفاظتی شود. علاوه بر این، نگرش و ترس از حیوانات همچنین می‌تواند به توسعه نگرش منفی به آن‌ها کمک کند. از سوی دیگر، نگرش مثبت می‌تواند به رفتارهای طرفدار محیط زیست و حمایت از حفاظت کمک کند. بنابراین تلاش برای افزایش پذیرش گوشتخواران بزرگ توسط مردم محلی با افزایش تحمل آن‌ها، از اهداف مهم در تلاش برای حفاظت از حیات وحش است.