تجربیات جهانی در آموزش محیط زیست

نوع مقاله : مقاله

نویسنده

گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

بعد انسانی مدل توسعه پایدار متشکل از توسعه پتانسیل انسانی، در وهله اول از طریق سیستم آموزشی است. به عنوان بنیانگذار نظریه noosphere، V.I. Vernadsky چندین بار تاکید کرد که «شخصیت انسان یک کلید برای همه چیز است» و تا حد زیادی توسعه پایدار دنیا به شکل‌گیری افراد دارای اخلاقیات خوب و توانایی‌های بسیار خلاقانه که توانایی مقابله با مشکلات پیچیده توسعه را دارند، بستگی دارد، آن‌هایی که می‌توانند راه‌حل را برای بحران جهانی پیدا کنند. نقش مهم در این فرآیند شکل‌دهی ویژگی‌های انسانی بالا به آموزش نوین براساس اصول توسعه پایدار تعلق دارد. ایده توسعه پایدار باید اساس مفهومی و اساس کل سیستم آموزش باشد.
دهه آموزش و پرورش پایدار ملل متحد انگیزه قوی برای تجدید نظر در آموزش اکولوژیکی در بافت توسعه پایدار فراهم کرد و تاکید کرد که همه چیز برای دستیابی به توسعه پایدار جامعه، در یک سیستم آموزشی ریشه دارد. مبانی شخصیت عبارت است از: کیفیت تفکر، توانایی برای مدل کردن و ساخت آینده، ارزش‌های اخلاقی، ایده‌آل‌ها و اشتیاق معنوی. از این رو، جامعه به کادر آموزشی صلاحیت دار با تفکر فرهنگی جامع مدرن، ارزش‌های اکولوژیک و سطح بالای فرهنگ اکولوژیک نیاز دارد.
درک جهان‌بینی معاصر در شرایط تغییرات ژئوپلیتیکی و بحران اقتصادی، مساله کلیدی آموزش مدرن است که نیازمند به روز کردن اصول اخلاقی است.