آموزش محیط زیست و کودکان

نوع مقاله : مقاله

نویسنده

دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

بحث در مورد روابط انسان و طبیعت یک بحث قدیمی است. مدت‌های مدیدی چنین می‌اندیشیدند که طبیعت با نیروی فوق العاده تصفیه کننده و تنظیم کننده‌اش تعارضات انسان را هضم خواهد کرد و کشفیات علمی، زیان‌های احتمالی پیشرفت را خنثی خواهد نمود. اما واقعیت این است که جهان افسار گسیخته شده است. باید به خاطر داشته باشیم که ما تنها یک زمین داریم. با توجه به اهمیت موضوع محیط زیست، نقش حساس آموزش در محافظت از آن و اهمیت آموزش در دوران کودکی، در این مقاله سعی شده است روش‌های آموزش مهارت‌های زیست محیطی به کودکان بررسی شود. آموزش و پرورش مهم‌ترین نهاد آموزشی است که در جهت توسعه همه جانبه، با تأثیرگذاری  بر فرهنگ جوامع  و ایجاد زمینة  لازم، شرایط مناسب را برای دستیابی به نتیجه مطلوب و رفع مشکلات فراهم می‌آورد.