محیط زیست و جوامع محلی

نوع مقاله : مقاله

نویسنده

دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

حفظ محیط زیست وظیفه تک‌تک مردم کشور، همه سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و غیر دولتی و همه‌ی کسانی است که در کشور زندگی می‌کنند. حفظ محیط زیست اتفاق نمی‌افتد مگر آنکه همه با هم دست به کار شوند و برای حفظ این امانت تلاش کنند. برای اینکه این امر اتفاق بیفتد، لازم است که مردم نسبت به آنچه که امروز انجام می‌دهند، واقف شوند و در واقع در بسیاری از موارد از تهدید‌کنندگان محیط زیست به حافظان محیط زیست تبدیل شوند. انسان‌ها خود بخشی از طبیعت هستند و با حفظ طبیعت، از این کار نفع می‌برد؛ زندگی سالم و امن انسان‌ها درگرو حفظ طبیعت است. نگاه حفاظتی در داخل سازمان محیط زیست کشور تاکنون نگاه حفاظتی صرف بوده است اما باید این نگاه به نگاهی مردمی تغییر پیدا کند که بتواند مشارکتی به نگهداری محیط زیست پرداخت.