آگاه سازی و توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله

نویسنده

دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

زمین همیشه تغییرات شیمیایی بسیاری را در سطح خود تجربه کرده است، ولی همه این تغییرات متناسب با تغییرات تکاملی و نسبتا آرام اتفاق افتاده‌اند. با ظهور انقلاب صنعتی و افزایش جمعیت بشر، تغییرات محیط زیستی با سرعت بیشتری پیش رفتند. فعالیت‌های انسان، بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی، مواد شیمیایی، سوخت‌های فسیلی و ... دلایلی بر وقوع این تغییرات با سرعت زیاد هستند.گازهای کربن دی اکسید، متان و نیتروژن اتمسفر که برای هزار سال درصد نسبتا ثابتی داشتند، در حال حاضر سالانه به میزان 1% در اتمسفر افزایش می‌یابند.
این تغییرات انسان را به این اندیشه وادار نمود که راجع به پیچیدگی روابط بین فعالیت‌های خود و اثراتش بر محیط زیست فکر کند و از مسئولیت‌های خود آگاهی پیدا کرد. درنهایت رشد این توجهات باعث ایجاد مفهوم پایداری شد و در اهداف فراگیر توسعه پدیدار گشت.