توسعه پایدار و نهادهای مدنی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

فعال مدنی

چکیده

در مورد توسعه پایدار ، شاخصه‌ها و حوزه‌های کارکرد آن، تا کنون مطالب بسیار مفیدی منتشر شده است، اما بنظر می‌رسد مسئله چگونگی تحقق این تفکرات بویژه نقش سازمان‌های مردم نهاد در این میان، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد .
توسعه پایدار محل تلاقی و هماهنگی جامعه، اقتصاد و محیط زیست است. بنابراین چهار شاخص اصلی آن عبارتند از : پایداری در منایع طبیعی، پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی و پایداری سیاسی.