نقش طبیعت گردی در آشنایی با جامعه و فرهنگ عشایری در ایران

نوع مقاله : مقاله

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

چکیده

اکوتوریسم یا طبیعت­گردی، یکی از شاخه­های صنعت جهانگردی است که توسعه آن در چارچوب حفاظت محیط­زیست و کاهش اثرات مخربی که می­تواند به دنبال داشته باشد، زمینه مناسبی را برای آشنایی طبیعت­گردها با  نمودهای فرهنگی و ارزش­های بومی ایران زمین در مناطق مختلف فراهم می­کند. ایران مقصد جذابی برای بسیاری از ا طبیعت­گردهای خارجی است که علاقه به سیر و سیاحت در طبیعت و تماشای مظاهر بکر و دیدنی آن دارند. تنوع طبیعی ایران می­تواند این زمینه را فراهم کند که طبیعت­گردها ضمن آشنایی با طبیعت بکر و دست­نخورده این مرز و بوم، با فرهنگ اقوام و آداب ‌و رسوم کهن ایران از طریق جامعه عشایری آشنا شوند.