طبیعت گردی و اقتصاد

نوع مقاله : مقاله

نویسنده

دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

لغت Eco Tourism که فرهنگستان لغات با کمک سازمان میراث فرهنگی کشور آن را معادل طبیعت‌گردی معنا کرده است، از نظر ریشه لغوی از دو جزء Eco  و Tourism  ساخته‌شده است که پیشوند  eco  برگرفته از ریشه‌ای یونانی به معنی آمیزه‌ای از مفاهیم محیط‌زیست و زیستگاه و tourism به معنای گردشگری است؛ این مفهوم بیش از هر چیز طبیعت را تداعی می‌کند. در فارسی کلمه بوم را معادل eco  قرار داده‌اند و به‌نوعی به Eco Tourism ، بوم گردی نیز می‌گویند. (بوم = سرزمین و زیستگاه). موفقیت یا شکست طبیعت­گردی در طول زمان متفاوت بوده است. در برخی موارد، درآمد اقتصادی حاصله از آن در کوتاه‌مدت، در نهایت سبب تخریب محیط‌زیست به مرور زمان شده است.
 

عینالی, جمشد, جعفری, غلامحسن, تبیره, اسماعیل. ) 1393 (. ›ارزیابی نقش اکوتوریسم در توسعه ی مناطق روستایی )مطالعه ی
موردی: دهستان اورامان تخت-شهرستان سروآباد(‹, مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری, 3) 211-191 .pp ,)9 .
نقش اکوتوریسم در جذب گردشگران و فرصتهای شغلی جهت توسعه روستای )مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان پیرانشهر(،
1391 . دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای، سنندج، دانشگاه آزاد اسامی واحد
سنندج.