اثرات گردشگری و فعالیت های تفریحی بر پارک های محلی و مناطق حفاظ شده

نوع مقاله : مقاله

نویسنده

دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

اثرات گردشگری بر روی محیط‌زیست می‌تواند به‌طور سودمندی در سه گروه اصلی موردتوجه قرار گیرد:
-    آن‌هایی که با حمل‌ونقل و سفر در ارتباط هستند.
-    آن‌هایی که با محل اقامت و اسکان در ارتباط هستند.
-    آن‌هایی که در رابطه با فعالیت‌های تفریحی هستند.
فی‌نفسه اثرات فیزیکی و زیست‌شناختی مهم بر روی محیط‌زیست در هر کدام از گروه‌های جدول 1 تا ۳ خلاصه شده‌اند. علاوه بر این اثرات ابتدایی میزان بالایی از اثرات ثانویه نیز می‌تواند در اثر گردشگری در طبیعت اتفاق بیفتد. به‌عنوان یک مثال بارز، مناطق حفاظت‌شده بسیاری توسط جاده‌هایی که برای دسترسی خدماتی  مانند آتش‌نشانی، جمع‌آوری زباله‌ها، تهیه هیزم و غیره احداث شده و یا با جاده‌هایی که قدمت آن‌ها به قبل از تشکیل منطقه حفاظت‌شده برمی‌گردد،  تکه‌تکه شده‌اند. این راه‌ها حتی اگر به‌طور رسمی برای عموم در دسترس نباشند، برای وسایل نقلیه و افراد دسترسی ایجاد می‌کنند. چنین دسترسی کنترل نشده‌ای خصوصاً در مناطق دور افتاده که معمولاً جنگل‌بانان بسیار کمی برای نظارت مناسب دارد قابل توجه هستند. استفاده مداوم از این جاده‌ها توسط وسایل نقلیه باعث فرسایش و فشردگی خاک می‌شود، که از روییدن مجدد گیاهان جلوگیری کرده و بیماری‌های قارچی و احتمال ایجاد حریق را افزایش می‌دهد. در برخی موارد نیز فرسایش به‌عنوان تهدیدی کنترل نشده در نتیجه تردد وسایل نقلیه می‌تواند منجر به غیر قابل عبور شدن جاده‌ها برای وسایل نقلیه امدادی شود. به‌طوری‌که به‌عنوان‌مثال جاده‌ها دیگر برای دسترسی آتش‌نشانی قابل استفاده نخواهند بود.


منابع:
Buckley, R. and Pannell, J., 1990. Environmental impacts of tourism and recreation in national parks and conservation
reserves. Journal of Tourism Studies, 1(1), pp.24-32.
Hamilt.onSmith,
E. (1987). «Karst Kreaturs»; the fauna of the Australia karat. Australian Ranger Bulletin, 4 (3), 910.
HUitable, D. (1987) The environmental impact of firewood collection for campfires, and appropriate management
strategies. Salisbury: South Australian College of Advanced Education.
Gillen, J.S. (1989). Coongie Lakes study: Visitor studies - full report. Report t.o South Australian Department of
Environment and Planning, Adelaide.
Jacob, G.R. and Schreyer, R. (1980). Conflict in outdoor recreation: a theoretical perspective. Journal of Leisure
Research, 12, 368380.
Jacob, G.R. and Schreyer, R. (1980). Conflict in outdoor recreation: a theoretical perspective. Journal of Leisure
Research, 12, 368380.