طبیعت گردی مدیریت نشده و تأثیرات منفی بر محیط زیست

نوع مقاله : مقاله

نویسنده

کارشناسی ارشد محیطزیست

چکیده

طبیعت­گردی یک راه حل اقتصادی مهم برای استفاده پایدار از مناطق حفاظت‌شده است و در سراسر جهان، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، همچنان در حال رشد است با این وجود مدیریت نادرست فعالیت‌های گردشگری می‌تواند باعث تخریب طبیعت در مناطق حفاظت‌شده بشود. استان‌های شمالی کشور مانند گیلان و مازندران به دلیل داشتن مناظر بکر و طبیعی مستعد گسترش طبیعت­گردی در ایران هستند. به‌عنوان مثال احداث خانه‌های دوم در نواحی روستایی این مناطق در سال‌های اخیر گسترش بی‌سابقه‌ای داشته­اند که اثرات نامطلوبی بر محیط‌زیست جنگلی و کوهستانی این مناطق به‌ویژه در آلودگی آب‌های شیرین برجای گذاشته است. گردشگری متعارف کنترل نشده تهدیدات بالقوه‌ای را برای بسیاری از مناطق طبیعی (ازجمله تالاب‌ها، منابع آب، هوا و جوامع روستایی) در سراسر جهان به وجود می­آورد. محافظان و محققان زیست‌محیطی باید به تأثیرات بالقوه صنعت گردشگری بپردازند و همچنین در یافتن جایگزین‌های مناسب تفریحی با کیفیت بالا و کمترین اثرات در مناطق حفاظت‌شده به مدیران مربوطه کمک نمایند.

Aragona, M., & Setz, E. F.Z. (2001). Diet of maned wolf, Chrysocyon brachyurus (Mammalia: Canidae), during wet and
dry season
at Ibitipoca state park, Brazil. Journal of Zoology, 254, 131–136.
Aref, F. (2010). Residents’ attitudes towards tourism impacts: A case study of Shiraz, Iran. Tourism Analysis, 15(2), 253-
261.
BACON, P.R. (1987), Use of wetlands for tourism in the insular Caribbean, Annals of Tourism Research, 14, 104117.
Cowlishaw, G., & Dunbar, R. (2000). Primate conservation biology. Chicago: The University of Chicago Press.
Davenport, L., Brockelman, W. Y., Wright, P. C., Ruf, K., & Del Valle, F. B.R. (2002).Ferramentas de ecoturismo para
Parques. In J. Terborgh, C. van Schaik, L. Davenport, & M. Rao (Eds.), Tornando parques eficientes: Estrate´gias para a
conservac- ~ao da natureza nos tro´picos. Curitiba: Editora UFPR.
Hartshorn, G. S. (1995). Ecological basis for sustainable development in tropical forests. Annual Review of Ecology &
Systematics, 26, 155–175.
Issacs, J. C. (2000). The limited potencial of ecotourism to contribute to wildlife conservation. Wildlife Society Bulletin,
28, 61–69.
IUCN (2005). Benefits beyond boundaries. Proceedings of the Vth World Park Congress. IUCN, Gland, Switzerland and
Cambridge, UK.
Kim, K. (2002). The effects of tourism impacts upon quality of life residents in the community. Virginia Polytechnic Institute
and State University, Blacksburg, Virginia
Mann, S. L., Steildl, R. J., & Dalton, V. M. (2002). Effects of cave tours on breeding Myotis velifer. Journal of Wildlife
Management, 66, 618–624.