فراخوان مقاله / نشریه بوم کره

فراخوان مقاله / نشریه بوم کره

📝 انجمن علمی دانشجویی محیط زیست دانشگاه تهران در نظر دارد ویژه نامه بعدی خود را در زمینه محیط زیست ساحلی منتشر کند.

لذا بدین وسیله از تمامی دانشجویان، اساتید، پژوهشگران، فعالان و کارشناسان جهت انتشار مقالات، گزارشات و فعالیت‌های خود در زمینه‌های مختلف مرتبط با محیط زیست ساحلی دعوت به عمل می‌آید.

📬 علاقمندان می‌توانند از طریق روش‌های زیر، آثار و مقالات خود را تا پایان شهریور سال 1399 با توجه به دستورالعمل پیوست شده ارسال نمایند.


🆔 تلگرام: ESSUTI@
📥 ایمیل: environment.ut@gmail.com🌍 محورها:

🔸 نقش آموزش در مدیریت ساحل‌ها
🔸 معرفی مناطق ساحلی ایران
🔸 کارکرد‌های ساحل‌ها
🔸 گردشگری و اکوتوریسم در مناطق ساحلی
🔸 اکوسیستم‌های ساحلی و جوامع محلی
🔸 ارزش گذاری اقتصادی ساحل‌ها
🔸 تاثیر تغییرات اقلیمی در ساحل‌ها
🔸 ساحل‌ها و تنوع زیستی
             گونه‌های در معرض خطر در ساحل‌ها
             معرفی پوشش گیاهی ساحل‌ها
             آبزیان ساحل
🔸 فونستیک پرندگان، پستانداران، خزندگان، دوزیستان و ماهیان زیستگاه‌های ساحلی
🔸 ساحل‌ها و توسعه پایدار
🔸 آلودگی‌های ساحل‌ها
            شاخص‌های آلودگی در ساحل‌ها
            پالایش آلاینده‌ها در ساحل‌ها
            مدیریت و مهندسی ساحل‌ها
🔸 ارزیابی اثرات توسعه در ساحل‌ها
🔸 قوانین، مقررات محیط زیست ساحلی
          نقش نهادهای دولتی، غیردولتی، محلی در مدیریت محیط زیست ساحلی