در مورد یوز چه می‌دانیم و چه باید کرد؟

نوع مقاله : مصاحبه

نویسندگان

1 محقق پسادکتری دانشگاه آکسفورد در رشته زیست شناسی حفاظت IUCN و عضو اتحادیه متخصصین گربه سانان

2 محقق پسادکتری دانشگاه هومبولت برلین و عضو گروه متخصصین گربه سانان IUCN

چکیده

متن مصاحبه آقایان دکتر فرهادی نیا و دکتر قدوسی با محوریت یوزپلنگ آسیایی با مجله بوم کره
دکتر محمد صادق فرهادی نیا محقق پسادکتری دانشگاه آکسفورد در رشته زیست شناسی حفاظت IUCN و عضو اتحادیه متخصصین گربه سانان است که بر روی بوم شناسی و حفاظت گوشتخواران خصوصا گربه سانان تحقیق می‌کند.
دکتر آرش قدوسی محقق پسادکتری دانشگاه هومبولت برلین و عضو گروه متخصصین گربه سانان IUCN است که بر روی تعارضات انسان و حیات وحش و روشهای سرشماری پستانداران بزرگ تحقیق می‌کند.