حفاظت از تالاب‌ها

نوع مقاله : مقاله

نویسنده

دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

تالاب‎ها در سرتاسر جهان دستخوش تغییرات زیادی توسط انسان‎ها شده‎اند، تالاب‎های فصلی 6% سطح کره زمین را فرا می‎گیرند ولی تنها 11% آن‎ها حفاظت شده‎اند. بیشترین مساحت تالاب‎های دنیا در آسیا قرار دارند که نرخ بالایی از تاثیرات انسانی نیز دارند. تالاب‌ها بسیار زایا و دارای تنوع زیستی غنی هستند آن‌ها علی الخصوص در کشورهای در حال توسعه یک منبع امرار معاش برای جوامع محلی هستند و توسط بسیاری از فرهنگ‌های سنتی بسیار باارزش تلقی می‌شوند. تالاب‌های خشکی 69 الی 75% و تالاب‌های ساحلی 62 الی 63 % در قرن 20 کاهش داشته‌اند. کاهش گسترده تالاب‌ها و وضعیت اکولوژیک آن‌ها در اثر استفاده انسانی و احیاء اراضی به طور گسترده باعث شده که تلاش‌ها در سرتاسر جهان برای حفاظت و بازسازی آن‌ها انجام شود.

-The Mammals of Anzali Wetland in the Southern Caspian Sea
S. Naderi, A. Mirzajani, H. RajabiMaham, E. HadipourCaspian J. Environ. Sci. 2017, Vol. 15 No. 3 pp. 223~235
صندوق جهانی حمایت از طبیعت -https://www.worldwildlife.org/habitats/wetlands
http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_freshwater/intro/wetland_conservation/
سایت هیلزدیل آمریکا بنیاد حفاظت های مردمی -http://www.hillsdalecounty.info/planningeduc0013.asp
-A Global Assessment of InlandWetland Conservation StatusVanessa Reis, VirgilioHermoso, Stephen K. Hamilton, Douglas
Ward, EtienneFluet-Chouinard,BernhardLehner, And SimonLinkeJune 2017 / Vol. 67 No. 6 • BioScience
سایت کنوانسیون رامسر / -https://www.ramsar.org
طرح حفاظت از تالاب های ایران -http://www.wetlandsproject