تالاب امیرکلایه، نمادی از تنوع زیستی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله

نویسنده

دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در سواحل ماسه‌ای دریای خزرتحت تاثیر مشترک جریان‌های دریایی و بادها و امواج و جریان آب و رسوبات رودها، تالاب‌های ساحلی کوچک و برگی بوجود آمده است. این تالاب‌ها در رابطه طبیعی و حیاتی با آب‌های ساحلی دریا هستند، تالاب امیرکلایه هم یکی از انواع این تالاب‌های ساحلی است این تالاب یکی از 24 تالاب بین المللی کشور است. تالاب امیر کلایه را با توجه به اهمیت اکوسیستمى آن، مى‌توان از نگاه‌هاى مختلف مورد ارزیابى قرار داد. این بخش از طبیعت گیلان داراى جاذبه‌هاى مختلفى است که نقش مهمى در حیات گونه‌هاى دیگر موجودات آب‌زى و غیرآب‌زى منطقه داشته و در کنار آن اثرات اکولوژیکى، اقتصادى و گردشگرى تالاب امیر کلایه نیز حائز اهمیت است. نقش این تالاب به دلیل وجود انواع آبزیان اعم از گیاهى و جانورى در آن ها و اهمیتشان از جهت برخوردارى موقعیت ویژه زیستگاهى براى پرندگان مهاجر، نکته‌اى است غیرقابل انکار و از نظر کارشناسان بسیار مهم و حیاتى است. از نظر موقعیت طبیعى و اکولوژیکى این تالاب علاوه بر تأمین نیازهاى آبى بسیارى از اراضى کشاورزى، از نظر تأمین منابع غذایى و تنوع زیستى نیز بسیار حائز اهمیت است زیرا وجود ده‌ها گونه گیاهى و جانورى در آن و حضور هزاران پرنده مهاجر نقش تعیین کننده‌اى در اقتصاد مردم منطقه دارند.

مرجع کتبی:کتاب تالابهای ایران_مولف: دکتر بهروز بهروزی راد
مراجع اینترنتی:
www.iranaqua.ir
www.lahidjan.com
www.iew.ir
www.iranwetland.blogfa.com
www.wikipedia.org