پیشگفتاری در مورد تالاب‌ها و ارزش‌های آن

نوع مقاله : مقاله

نویسنده

دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

تالاب‌‎ها یکی از بی‎نظیرترین، زیباترین، بکرترین و شگفت انگیزترین پدیده‌های طبیعی هستند که هر یک دارای جلوه‌های بسیار بدیع، جالب، ناشناخته و پررمز و رازی هستند. تالاب‌ها یکی از مهمترین و پیچیده‎ترین اکوسیستم‌های روی زمین هستند و دلیل آن هم کارکردهای متنوعی است که هر یک منافع اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و علمی زیادی را در بر می‌گیرند و به عنوان یکی از بارزترین زیبایی‌های خلقت، و در عین حال بدبیارترین اکوسیستم‌های طبیعت به شمار می‌روند، این زیستگاه‌های حیاتی و متنوع از جمله نظام‌های حیات بخشی هستند که مطلقا جایگزین ندارند؛ تنوع زیستی، ژنتیکی و تنوع گونه‌هایی که در تالاب زندگی می‌کنند از اهمیت بالایی برخوردار است و امروزه به عنوان یک منبع درآمد برای خانواده به خصوص در مناطق محروم محسوب می‌شود .دلیل اهمیت این اکوسیستم‌های طبیعی حفظ و حراست از آنها کوشا باشیم.

1. Larsson, T. 1982. Restoration of lakes and other wetlands in Sweden. Swedish environmental board publication.
2. Smardon, R.C., visual – cultural values of wetlands, “wetland functions and values: The state of our understanding,
P.E. Greeson, J.R. Clark, and J.E. Clark (eds.) (Minneapolis, Minn.: American water resources association, 1979 )
3. Wetlands: Their use and regulation (Washington D.C.) 4. S. congress, office of technology assessment. OTA – O-
206, March 1984.
4. Convention on .Wetlands of International Importance, especially as waterfowl habitat
5. منصوری، جمشید و خراسانی، نعمت الله. ۱۳۶۴ ، تالاب ها و ارزش ها و اهمیت های آن برای انسان، مجله محیط شناسی، سال دوازدهم، شماره ۱۳
6. روزنامه اطلاعات، مورخ ۱۳ آذر ۱۳۹۲